Thông tin mua hàng

Học tiếng Anh không quá khó nhưng giữ được động lực và kiên trì rèn luyện mỗi ngày chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Cách duy nhất để bạn nói được một ngôn ngữ mới là bắt đầu nói ngôn ngữ đó, dù kém đến đâu!


Greg và Angela Thomson
Tác giả sách Phương pháp học tiếng Anh GPA
© 2023 VTECH. All Rights Reserved